Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen)

Abstract

Een raadslid van de gemeente Emmen kreeg op grond van artikel 55 Gemeentewet een geheimhoudingsplicht wat betreft bepaalde documenten van B&W. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur probeert hij tevergeefs onder de geheimhoudingsplicht uit te komen. De Voorzieningenrechter wijst het beroep af omdat hij zich niet wil mengen in de politiek-bestuurlijke verhouding tussen B&W en gemeenteraad. Deze afstandelijke opstelling heeft als nadeel dat iedere toetsing aan artikel 10 EVRM achterwege blijft.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/noot_RaadslidX.pdf}, year = {1103}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {Een raadslid van de gemeente Emmen kreeg op grond van artikel 55 Gemeentewet een geheimhoudingsplicht wat betreft bepaalde documenten van B&W. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur probeert hij tevergeefs onder de geheimhoudingsplicht uit te komen. De Voorzieningenrechter wijst het beroep af omdat hij zich niet wil mengen in de politiek-bestuurlijke verhouding tussen B&W en gemeenteraad. Deze afstandelijke opstelling heeft als nadeel dat iedere toetsing aan artikel 10 EVRM achterwege blijft.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }