Annotatie Hoge Raad 3 december 2021 (Hoist Finance AB)

Abstract

Prejudiciƫle beslissing op voet art. 392 Rv. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens in kredietregistratiestelsel BKR; recht op gegevenswissing; recht op bezwaar.

Annotaties, AVG, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie Hoge Raad 3 december 2021 (Hoist Finance AB)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-hoge-raad-3-december-2021-hoist-finance-ab/annotatie_nj_2022_258/}, year = {2022}, date = {2022-11-28}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {37/38/39}, number = {258}, abstract = {Prejudiciƫle beslissing op voet art. 392 Rv. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens in kredietregistratiestelsel BKR; recht op gegevenswissing; recht op bezwaar.}, keywords = {Annotaties, AVG, Privacy}, }