Artificiële Intelligentie: waar is de werkelijkheid gebleven?

Abstract

Er is veel ophef ontstaan over de (te) snelle toepassing van AI in de samenleving. Dit artikel onderzoekt wat AI (in het bijzonder ChatGPT) is. Vervolgens laat het zien waar de invoering van AI al direct wringt in de gebieden van het auteursrecht, de privacy, vrijheid van meningsuiting, openbare besluitvorming en mededingingsrecht. Daarna wordt stilgestaan bij de vraag of de AI-verordening van de EU daar het antwoord op zal zijn. De conclusie is dat dat maar zeer ten dele zo is. Bescherming zal dus moeten komen van normen uit de deelgebieden. Het artikel formuleert tot slot vier beginselen die in ieder deelgebied een AI ‘metakader’ kunnen vormen waarmee een AI-product moet worden beoordeeld.

Artificial intelligence

Bibtex

Article{nokey, title = {Artificiële Intelligentie: waar is de werkelijkheid gebleven?}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/artificiele-intelligentie-waar-is-de-werkelijkheid-gebleven/ai-computerrecht-2023/}, year = {2023}, date = {2023-12-05}, journal = {Computerrecht}, issue = {6}, number = {258}, abstract = {Er is veel ophef ontstaan over de (te) snelle toepassing van AI in de samenleving. Dit artikel onderzoekt wat AI (in het bijzonder ChatGPT) is. Vervolgens laat het zien waar de invoering van AI al direct wringt in de gebieden van het auteursrecht, de privacy, vrijheid van meningsuiting, openbare besluitvorming en mededingingsrecht. Daarna wordt stilgestaan bij de vraag of de AI-verordening van de EU daar het antwoord op zal zijn. De conclusie is dat dat maar zeer ten dele zo is. Bescherming zal dus moeten komen van normen uit de deelgebieden. Het artikel formuleert tot slot vier beginselen die in ieder deelgebied een AI ‘metakader’ kunnen vormen waarmee een AI-product moet worden beoordeeld.}, keywords = {Artificial intelligence}, }