Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Abstract

Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

frontpage, Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1788}, year = {0614}, date = {2016-06-14}, journal = {Ars Aequi}, number = {juni}, abstract = {Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.}, keywords = {frontpage, Grondrechten}, }