Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea

Abstract

Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden om non-traditionele reguleringssystemen toe te passen op de Europese audiovisuele sector, waarbij de nadruk ligt op het (tot nu toe) onvoldoende gedefinieerde model van "co-regulering". Hierbij wordt eerst het bestaande kader van regulering voor de omroep in Europa beschreven, waarna het mogelijke bereik van co-regulering van de media ter sprake komt. Belangrijke thema's die behandeld worden, zijn: de onafhankelijkheid van journalisten, 'hate speech', de bescherming van minderjarigen, reclame en technische standaardisering.

Mediarecht

Bibtex

Article{McGonagle2002, title = {Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/IRIS-plus-Co-regulation-of-the-Media-in-Europe-The-Potential-for-Practice-of-an-Intangible-Idea.pdf}, year = {1127}, date = {2002-11-27}, journal = {IRIS Plus}, volume = {2002}, number = {10 }, pages = {}, abstract = {Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden om non-traditionele reguleringssystemen toe te passen op de Europese audiovisuele sector, waarbij de nadruk ligt op het (tot nu toe) onvoldoende gedefinieerde model van "co-regulering". Hierbij wordt eerst het bestaande kader van regulering voor de omroep in Europa beschreven, waarna het mogelijke bereik van co-regulering van de media ter sprake komt. Belangrijke thema\'s die behandeld worden, zijn: de onafhankelijkheid van journalisten, \'hate speech\', de bescherming van minderjarigen, reclame en technische standaardisering.}, keywords = {Mediarecht}, }