Commentaar op Lycos/Pessers

Abstract

Het gaat in deze zaak om een anonieme, feitelijk verifieerbare, beschuldiging van oplichting, die maar door één negatieve en weersproken ervaring wordt gestaafd. Dat betekent dat de onrechtmatigheid onmiskenbaar is, ook al zegt het Hof dat helaas niet met zoveel woorden. Een beroep door de afzender op het recht om anoniem te communiceren, is dan niet aan de orde. Wanneer de tussenpersoon de enige is die informatie kan leveren over de afzender en nakoming van die informatieplicht geen ernstige risico's of onevenredige belasting oplevert, handelt de tussenpersoon, in een geval als dit, onzorgvuldig, indien voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde potentieel schadelijk is. De Hoge Raad maakt duidelijk, dat in dit geval geen algemene regel is geformuleerd, maar het oordeel van het Hof is toegesneden op het onderhavige geval

Bescherming van communicatie, Grondrechten

Bibtex

Other{nokey, title = {Commentaar op Lycos/Pessers}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/IER_2006_1.pdf}, year = {0525}, date = {2007-05-25}, journal = {IER}, number = {1}, abstract = {Het gaat in deze zaak om een anonieme, feitelijk verifieerbare, beschuldiging van oplichting, die maar door één negatieve en weersproken ervaring wordt gestaafd. Dat betekent dat de onrechtmatigheid onmiskenbaar is, ook al zegt het Hof dat helaas niet met zoveel woorden. Een beroep door de afzender op het recht om anoniem te communiceren, is dan niet aan de orde. Wanneer de tussenpersoon de enige is die informatie kan leveren over de afzender en nakoming van die informatieplicht geen ernstige risico's of onevenredige belasting oplevert, handelt de tussenpersoon, in een geval als dit, onzorgvuldig, indien voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde potentieel schadelijk is. De Hoge Raad maakt duidelijk, dat in dit geval geen algemene regel is geformuleerd, maar het oordeel van het Hof is toegesneden op het onderhavige geval}, keywords = {Bescherming van communicatie, Grondrechten}, }