Convergentie in regulering: Reflecties op elektronische communicatie

Abstract

In deze publicatie worden de belangrijkste technische, economische en sociale convergentietrends besproken. Dit gebeurt aan de hand van het lagenmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen infrastructuur, transport/telediensten en informatiediensten. Vervolgens worden voorbeelden beschreven van convergentievraagstukken binnen het model, waarna kort wordt stilgestaan bij de impact op de digitale economie. Afgesloten wordt met voorstellen om te komen tot een meer geïntegreerde benaderingswijze.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Convergentie in regulering: Reflecties op elektronische communicatie}, author = {van Eijk, N. and Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/convergentie_in_regulering.pdf}, year = {0324}, date = {2010-03-24}, abstract = {In deze publicatie worden de belangrijkste technische, economische en sociale convergentietrends besproken. Dit gebeurt aan de hand van het lagenmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen infrastructuur, transport/telediensten en informatiediensten. Vervolgens worden voorbeelden beschreven van convergentievraagstukken binnen het model, waarna kort wordt stilgestaan bij de impact op de digitale economie. Afgesloten wordt met voorstellen om te komen tot een meer geïntegreerde benaderingswijze.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }