De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: Een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30)

Abstract

De 'clash of civilizations' die een bepaalde groep verlichte intellectuelen in het Westen ervaren tussen een open westerse cultuur en een gesloten islamitische cultuur, heeft het openbare debat in tal van opzichten op scherp gezet. Een van de verschijningsvormen daarvan is een voortwoedende cartoonoorlog tussen het Westen en het Midden-Oosten.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: Een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2010_35.pdf}, year = {1015}, date = {2010-10-15}, journal = {NJB}, number = {35}, abstract = {De 'clash of civilizations' die een bepaalde groep verlichte intellectuelen in het Westen ervaren tussen een open westerse cultuur en een gesloten islamitische cultuur, heeft het openbare debat in tal van opzichten op scherp gezet. Een van de verschijningsvormen daarvan is een voortwoedende cartoonoorlog tussen het Westen en het Midden-Oosten.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }