De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst

Abstract

Dit artikel reageert op de in P&I 2009-1 verschenen bijdrage van Eric Verhelst: 'De privacyverklaring als overeenkomst. Een analyse van de privacyverklaring binnen het kader van het Burgerlijk Wetboek.' Verhelst stelt in zijn artikel dat deze verklaring ofwel één van twee separate verklaringen is, ofwel de algemene voorwaarden vormt bij de hoofdovereenkomst. Hieraan wordt in dit artikel een derde mogelijkheid toegevoegd, namelijk door de privacyverklaring te zien als onderdeel van een wederkerige overeenkomst. In dit model komt er één overeenkomst tot stand, waarbij een dienst of product wordt geleverd in ruil voor persoonsgegevens.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/P&I_2010_3.pdf}, year = {0901}, date = {2010-09-01}, journal = {Privacy & Informatie}, number = {3}, abstract = {Dit artikel reageert op de in P&I 2009-1 verschenen bijdrage van Eric Verhelst: \'De privacyverklaring als overeenkomst. Een analyse van de privacyverklaring binnen het kader van het Burgerlijk Wetboek.\' Verhelst stelt in zijn artikel dat deze verklaring ofwel één van twee separate verklaringen is, ofwel de algemene voorwaarden vormt bij de hoofdovereenkomst. Hieraan wordt in dit artikel een derde mogelijkheid toegevoegd, namelijk door de privacyverklaring te zien als onderdeel van een wederkerige overeenkomst. In dit model komt er één overeenkomst tot stand, waarbij een dienst of product wordt geleverd in ruil voor persoonsgegevens.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }