De rol van de media in integriteitskwesties: Het internationale perspectief

Abstract

Hoe kan het recht ertoe bijdragen dat de media misstanden op een goede manier aan het licht brengen? Transparantie is gebaat bij een vrije pers, maar ook andere belangen verdienen bescherming. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de persvrijheid en het recht op privacy en de staatsveiligheid. De bijdrage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever.

Mediarecht

Bibtex

Other{nokey, title = {De rol van de media in integriteitskwesties: Het internationale perspectief}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1506.pdf}, year = {0227}, date = {2015-02-27}, abstract = {Hoe kan het recht ertoe bijdragen dat de media misstanden op een goede manier aan het licht brengen? Transparantie is gebaat bij een vrije pers, maar ook andere belangen verdienen bescherming. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de persvrijheid en het recht op privacy en de staatsveiligheid. De bijdrage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever.}, keywords = {Mediarecht}, }