De staat als autist

Abstract

In onze informatiemaatschappij is decontextualisering wijdverbreid en krijgt zij zelfs een institutioneel karakter. De staat verzamelt op grote schaal informatie en vervolgens worden databases aan elkaar gekoppeld en gegevens geanalyseerd, vaak door computers. Deze grootschalige datamining maakt de staat tot een autist die alle informatie verzamelt zonder hoofd- en bijzaken te onderscheiden

Bescherming van communicatie, Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {De staat als autist}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2012_24.pdf}, year = {0619}, date = {2012-06-19}, journal = {NJB}, number = {24}, abstract = {In onze informatiemaatschappij is decontextualisering wijdverbreid en krijgt zij zelfs een institutioneel karakter. De staat verzamelt op grote schaal informatie en vervolgens worden databases aan elkaar gekoppeld en gegevens geanalyseerd, vaak door computers. Deze grootschalige datamining maakt de staat tot een autist die alle informatie verzamelt zonder hoofd- en bijzaken te onderscheiden}, keywords = {Bescherming van communicatie, Grondrechten}, }