De Telecommunicatiewet: een tweede analyse

Abstract

Deze tekst is een eerste bewerking van het artikel 'De Telecommunicatiewet: een eerste observatie', dat werd gepubliceerd in Computerrecht, 1997-5, p. 200-213. In de tekst wordt uitgegaan van het wetsvoorstel zoals dat door de Tweede Kamer is vastgesteld en momenteel ter besluitvorming voorligt bij de Eerste Kamer.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {De Telecommunicatiewet: een tweede analyse}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/teltweede.pdf}, year = {0929}, date = {1997-09-29}, abstract = {Deze tekst is een eerste bewerking van het artikel 'De Telecommunicatiewet: een eerste observatie', dat werd gepubliceerd in Computerrecht, 1997-5, p. 200-213. In de tekst wordt uitgegaan van het wetsvoorstel zoals dat door de Tweede Kamer is vastgesteld en momenteel ter besluitvorming voorligt bij de Eerste Kamer.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }