De universele dienst in het telecommunicatierecht

Abstract

In het telecommunicatierecht komt al lange tijd bijzondere betekenis toe aan de ‘universele dienst’. Met de universele dienst  wordt in beginsel voor een ieder zeker gesteld dat elektronische communicatie kan plaats vinden en toegang tot informatie wordt verkregen. De accentverlegging naar marktwerking in de telecommunicatiesector heeft de universele dienst meer op de achtergrond geplaatst. In deze bijdrage wordt in vogelvlucht nagegaan hoe het universele dienst-begrip zich binnen het recente Europese en Nederlandse telecommunicatierecht heeft ontwikkeld (of juist niet). Is uitbreiding mogelijk en verdient de universele dienst hernieuwde aandacht?

Telecommunicatierecht

Bibtex

Other{nokey, title = {De universele dienst in het telecommunicatierecht}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/universele_dienst.pdf}, year = {1224}, date = {2003-12-24}, abstract = {In het telecommunicatierecht komt al lange tijd bijzondere betekenis toe aan de ‘universele dienst’. Met de universele dienst  wordt in beginsel voor een ieder zeker gesteld dat elektronische communicatie kan plaats vinden en toegang tot informatie wordt verkregen. De accentverlegging naar marktwerking in de telecommunicatiesector heeft de universele dienst meer op de achtergrond geplaatst. In deze bijdrage wordt in vogelvlucht nagegaan hoe het universele dienst-begrip zich binnen het recente Europese en Nederlandse telecommunicatierecht heeft ontwikkeld (of juist niet). Is uitbreiding mogelijk en verdient de universele dienst hernieuwde aandacht?}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }