De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: Een analyse van ‘het proces van de eeuw’,

Abstract

Uitkomst van het Wilders-proces is dat de rechter verscherpte criteria heeft gesteld aan de toepassing van artikel 137d Sr op uitlatingen over gelovigen en/of hun godsdienst. De rechter hanteert in navolging van het OM een strikt onderscheid tussen een discriminatoire meningsuiting en een discriminatoire handeling en eist voor strafbaarheid van een meningsuiting dat die meningsuiting gericht is op bepaalde handelingen. Dat uitgangspunt volgt niet zonder meer uit de keuzes die de Nederlandse wetgever en de Hoge Raad in het verleden hebben gemaakt. Het EHRM eist evenmin een dergelijk verband tussen meningsuiting en handeling om een beperking van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: Een analyse van ‘het proces van de eeuw’,}, author = {Nieuwenhuis, A. and Janssen, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJCM_2012_2_pdf.pdf}, year = {0515}, date = {2012-05-15}, journal = {NJCM-Bulletin}, number = {2}, abstract = {Uitkomst van het Wilders-proces is dat de rechter verscherpte criteria heeft gesteld aan de toepassing van artikel 137d Sr op uitlatingen over gelovigen en/of hun godsdienst. De rechter hanteert in navolging van het OM een strikt onderscheid tussen een discriminatoire meningsuiting en een discriminatoire handeling en eist voor strafbaarheid van een meningsuiting dat die meningsuiting gericht is op bepaalde handelingen. Dat uitgangspunt volgt niet zonder meer uit de keuzes die de Nederlandse wetgever en de Hoge Raad in het verleden hebben gemaakt. Het EHRM eist evenmin een dergelijk verband tussen meningsuiting en handeling om een beperking van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }