De vragen na het vonnis – Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet

Bibtex

Article{nokey, title = {De vragen na het vonnis – Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Groene%20Wildersvonnis%201-7-2011.pdf}, year = {0705}, date = {2011-07-05}, journal = {De Groene Amsterdammer}, }