Een nieuwe Auteurswet voor Suriname – Achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Een nieuwe Auteurswet voor Suriname – Achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel}, author = {Batenburg, S.E. and Schepers, K. and Kabel, J. and Mom, G.J.H.M. and Wiersma, C.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Suriname_rapport_oktober_2008.pdf}, year = {0211}, date = {2009-02-11}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }