Een Tiroolse politieman of een Tiroolse privé detective? Over het internet en het mediarecht

Abstract

Hoe langer hoe meer komt in Europa op de agenda van de mediawetgevers hoe zij het Internet zullen reguleren. Er bestaat de natuurlijke neiging het als elektronisch medium bij de omroep in te lijven. Dit artikel betoogt dat dat een fundamenteel verkeerde benadering is.

Mediarecht

Bibtex

Other{nokey, title = {Een Tiroolse politieman of een Tiroolse privé detective? Over het internet en het mediarecht}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/mediarecht&internet.pdf}, year = {0625}, date = {2001-06-25}, abstract = {Hoe langer hoe meer komt in Europa op de agenda van de mediawetgevers hoe zij het Internet zullen reguleren. Er bestaat de natuurlijke neiging het als elektronisch medium bij de omroep in te lijven. Dit artikel betoogt dat dat een fundamenteel verkeerde benadering is.}, keywords = {Mediarecht}, }