‘Goede zeden en openbare orde in het intellectuele eigendomsrecht’

Abstract

In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld of en zo ja, in hoeverre strijdigheid met de goede zeden en/of de openbare orde van invloed is op bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Zou bedoelde strijdigheid aanleiding kunnen zijn werken van letterkunde of kunst buiten de bescherming van het auteursrecht te plaatsen? En hoe is de situatie met betrekking tot `onzedelijke' of met de openbare orde strijdige uitvindingen, merken en modellen? Valt daaraan i.e.-bescherming te onthouden?

Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {‘Goede zeden en openbare orde in het intellectuele eigendomsrecht’}, author = {Mom, G.J.H.M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/zeden.pdf}, year = {0331}, date = {1998-03-31}, journal = {IER}, number = {3}, abstract = {In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld of en zo ja, in hoeverre strijdigheid met de goede zeden en/of de openbare orde van invloed is op bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Zou bedoelde strijdigheid aanleiding kunnen zijn werken van letterkunde of kunst buiten de bescherming van het auteursrecht te plaatsen? En hoe is de situatie met betrekking tot `onzedelijke\' of met de openbare orde strijdige uitvindingen, merken en modellen? Valt daaraan i.e.-bescherming te onthouden?}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }