Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)

Abstract

Analyse van belangenafweging voor toekenning ordemaatregelen in kort geding, hier bestaand uit (o.a.) een verzoek om een ex-patient een domeinnaamregistratieverbod op te leggen voor het verbieden van enige domeinnamen die de naam van de arts mede bevaten. Het verzoek wordt toegewezen op grond van onrechtmatige daad. Redengevend daarbij is met name dat die domeinnamen vooral gebruikt zouden worden om de reputatie van de arts aan te tasten. Het beroep op vrijheid van meningsuiting van de ex-patient wordt dus afgewezen. De noot gaat ook in op andere toepasselijke juridische gronden zoals misbruik van bevoegdheid (ar. 3:13 BW) en de bescherming van persoonsnamen (art. 1:8 BW).

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)}, author = {Tsoutsanis, A.}, url = {http://ssrn.com/abstract=2279110}, year = {0627}, date = {2013-06-27}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {Analyse van belangenafweging voor toekenning ordemaatregelen in kort geding, hier bestaand uit (o.a.) een verzoek om een ex-patient een domeinnaamregistratieverbod op te leggen voor het verbieden van enige domeinnamen die de naam van de arts mede bevaten. Het verzoek wordt toegewezen op grond van onrechtmatige daad. Redengevend daarbij is met name dat die domeinnamen vooral gebruikt zouden worden om de reputatie van de arts aan te tasten. Het beroep op vrijheid van meningsuiting van de ex-patient wordt dus afgewezen. De noot gaat ook in op andere toepasselijke juridische gronden zoals misbruik van bevoegdheid (ar. 3:13 BW) en de bescherming van persoonsnamen (art. 1:8 BW).}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }