Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM

Abstract

Het EHRM heeft zich meermalen over zaken gebogen, waarin vormen van artistieke expressie als boeken, films en schilderijen een hoofdrol spelen. In sommige gevallen blijkt het Hof een gerede bescherming te geven; in andere zaken acht het Hof een inmenging al snel toelaatbaar. De vraag dringt zich dan ook op of er gesproken kan worden van een eenduidige bescherming van artistieke expressie.

Mensenrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2010_3.pdf}, year = {1014}, date = {2010-10-14}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {Het EHRM heeft zich meermalen over zaken gebogen, waarin vormen van artistieke expressie als boeken, films en schilderijen een hoofdrol spelen. In sommige gevallen blijkt het Hof een gerede bescherming te geven; in andere zaken acht het Hof een inmenging al snel toelaatbaar. De vraag dringt zich dan ook op of er gesproken kan worden van een eenduidige bescherming van artistieke expressie.}, keywords = {Mensenrechten}, }