Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé leven: de jurisprudentie van het EHRM

Abstract

Het EHRM weegt regelmatig het belang van de persvrijheid af tegen belangen die beschermd worden door het recht op respect voor het privé-leven. Onderzocht wordt in hoeverre enkele belangrijke factoren die het Hof bij deze afweging hanteert voldoende duidelijk zijn. Dat is te meer belangrijk nu het Hof door de opkomst van de positieve verplichtingen ter bescherming van het respect voor het privé-leven zo nu en dan ook vaststelt dat de nationale rechter de persvrijheid teveel gewicht heeft toegekend.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé leven: de jurisprudentie van het EHRM}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2012_01.pdf}, year = {0328}, date = {2013-03-28}, journal = {Mediaforum}, number = {1}, abstract = {Het EHRM weegt regelmatig het belang van de persvrijheid af tegen belangen die beschermd worden door het recht op respect voor het privé-leven. Onderzocht wordt in hoeverre enkele belangrijke factoren die het Hof bij deze afweging hanteert voldoende duidelijk zijn. Dat is te meer belangrijk nu het Hof door de opkomst van de positieve verplichtingen ter bescherming van het respect voor het privé-leven zo nu en dan ook vaststelt dat de nationale rechter de persvrijheid teveel gewicht heeft toegekend.}, keywords = {Mediarecht}, }