Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest

Mededingingsrecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest}, author = {Poort, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/10%20-%20Baarsma_Poort_BIDS_NTER_2009_2.pdf}, year = {0726}, date = {2011-07-26}, journal = {Nederlands tijdschrift voor Europees recht}, number = {2}, keywords = {Mededingingsrecht}, }