Naar een algemeen transparantiebeginsel? : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022

frontpage, openbaarheid, Overheidsinformatie, Privacy, transparantie

Bibtex

Article{nokey, title = {Naar een algemeen transparantiebeginsel? : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/ntb_2022_5_141/}, year = {0607}, date = {2022-06-07}, journal = {Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht}, issue = {5}, number = {141}, keywords = {frontpage, openbaarheid, Overheidsinformatie, Privacy, transparantie}, }