Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid

Abstract

In Nederland is tot dusver in het politieke debat over het noodzakelijke onafhankelijke toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten het Europese recht genegeerd of verkeerd uitgelegd. Met het Europese recht bedoelen wij zowel het EU Handvest als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is op grond van meerdere rechterlijke uitspraken niet langer mogelijk. 

Mensenrechten

Bibtex

Other{nokey, title = {Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid}, author = {van Eijk, N. and Dommering, E.}, url = {http://njb.nl/highlights/onvoldoende-waarborgen-in-het-kader-van-nationale.18644.lynkx}, year = {2015}, date = {2015-12-10}, abstract = {In Nederland is tot dusver in het politieke debat over het noodzakelijke onafhankelijke toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten het Europese recht genegeerd of verkeerd uitgelegd. Met het Europese recht bedoelen wij zowel het EU Handvest als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is op grond van meerdere rechterlijke uitspraken niet langer mogelijk. }, keywords = {Mensenrechten}, }