Openbaarheid van documenten als grondrecht

Abstract

Het internationale recht biedt steeds meer aanknopingspunten voor een grondrecht op toegang tot overheidsinformatie. Besproken wordt of de Wet openbaarheid van bestuur tekort schiet en of de Nederlandse rechter bevoegd is meer openbaarheid af te dwingen dan de Wob voorschrijft.

Overheidsinformatie

Bibtex

Other{nokey, title = {Openbaarheid van documenten als grondrecht}, author = {Hins, A. and Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Openbaarheid%20als%20grondrecht.pdf}, year = {0826}, date = {2011-08-26}, abstract = {Het internationale recht biedt steeds meer aanknopingspunten voor een grondrecht op toegang tot overheidsinformatie. Besproken wordt of de Wet openbaarheid van bestuur tekort schiet en of de Nederlandse rechter bevoegd is meer openbaarheid af te dwingen dan de Wob voorschrijft.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }