Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering

Abstract

Deze studie is door het Instituut voor Informatierecht (IViR) verricht in opdracht van ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). Aanleiding vormt het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieringsregime van de regionale omroep (Kamerstukken 28 856). Ondezocht is hoe de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet zich verhouden tot algemene en bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de programmatische verantwoordelijkheid en de financiering van regionale publieke omroep.

Mediarecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering}, author = {Dragstra, L. and Konert, M.J. and Hins, A. and van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Publ_omr-hoofdst.pdf}, year = {1006}, date = {2004-10-06}, abstract = {Deze studie is door het Instituut voor Informatierecht (IViR) verricht in opdracht van ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). Aanleiding vormt het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieringsregime van de regionale omroep (Kamerstukken 28 856). Ondezocht is hoe de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet zich verhouden tot algemene en bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de programmatische verantwoordelijkheid en de financiering van regionale publieke omroep.}, keywords = {Mediarecht}, }