Strafbare verherlijking

Abstract

Een kritische beschouwing over het voorontwerp van wet dat beoogt de verheerlijking en vergoeilijking van daden van terrorisme strafbaar te stellen.

Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Strafbare verherlijking}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2005_32.pdf}, year = {0929}, date = {2005-09-29}, journal = {NJB}, number = {32}, abstract = {Een kritische beschouwing over het voorontwerp van wet dat beoogt de verheerlijking en vergoeilijking van daden van terrorisme strafbaar te stellen.}, keywords = {Grondrechten}, }