Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht

Abstract

Een in opdracht van OPTA uitgevoerde studie waarin de verschillende aspecten van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht in de telecommunicatie centraal staan. De studie bevat achtereenvolgens een economische analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht, een vergelijking tussen beide vormen van toezicht, een overzicht van internationale ontwikkelingen en een analyse van de knelpunten bij sectorspecifiek toezicht.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht}, author = {Theeuwes, J. and Vogelaar, F. and van Eijk, N. and Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/toezicht®ulering-telecommarkt.pdf}, year = {0510}, date = {2001-05-10}, abstract = {Een in opdracht van OPTA uitgevoerde studie waarin de verschillende aspecten van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht in de telecommunicatie centraal staan. De studie bevat achtereenvolgens een economische analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht, een vergelijking tussen beide vormen van toezicht, een overzicht van internationale ontwikkelingen en een analyse van de knelpunten bij sectorspecifiek toezicht.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }