Verdacht, verdraaid, Verdonk

Abstract

Uitlatingen van minister Verdonk in de zaak Taïda Pasic kunnen niet gerechtvaardigd worden op grond van de uitingsvrijheid. Spanningsveld tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Overheidsinformatie

Bibtex

Article{nokey, title = {Verdacht, verdraaid, Verdonk}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Opinie_MF_3_2006.pdf}, year = {0927}, date = {2006-09-27}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {Uitlatingen van minister Verdonk in de zaak Taïda Pasic kunnen niet gerechtvaardigd worden op grond van de uitingsvrijheid. Spanningsveld tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }