Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten

Abstract

Dit rapport is een verkenning naar de omroepmarkten in Nederland, waarbij wordt gekeken naar de economische en juridische maatregelen voor concurrentiebevordering op deze markten. Dit is onderzoek is niet beperkt tot de traditionele telecommunicatie regulering, maar neemt ook mediarechtelijke- en consumentenbeschermingsregulering mee, zoals de recente wijziging van de Telecommunicatiewet waarbij aan OPTA ook bevoegdheden worden toegekend ten aanzien van programmadiensten. Het onderzoek beoogt primair het formuleren van praktische adviezen en aanbevelingen voor de toekomstige activiteitenagenda van OPTA. Het gaat om een verkenning van wetgeving en 'regulatory package' enerzijds en markt, technologie en instrumentenmix anderzijds.

Mediarecht, Omroeprecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten}, author = {Munck, S. de and Kool, L. and Poel, M. and Rutten, P. and van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Verkenning_van_omroepmarkten_in_Nederland.pdf}, year = {0322}, date = {2007-03-22}, abstract = {Dit rapport is een verkenning naar de omroepmarkten in Nederland, waarbij wordt gekeken naar de economische en juridische maatregelen voor concurrentiebevordering op deze markten. Dit is onderzoek is niet beperkt tot de traditionele telecommunicatie regulering, maar neemt ook mediarechtelijke- en consumentenbeschermingsregulering mee, zoals de recente wijziging van de Telecommunicatiewet waarbij aan OPTA ook bevoegdheden worden toegekend ten aanzien van programmadiensten. Het onderzoek beoogt primair het formuleren van praktische adviezen en aanbevelingen voor de toekomstige activiteitenagenda van OPTA. Het gaat om een verkenning van wetgeving en \'regulatory package\' enerzijds en markt, technologie en instrumentenmix anderzijds.}, keywords = {Mediarecht, Omroeprecht}, }