Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017

Abstract

SEO en IViR hebben de waarde bepaald voor de verlenging van de landelijke commerciële radiovergunningen. Hierbij is de methodiek gehanteerd die in 2011 is ontwikkeld door SEO/IViR. Voor de geclausuleerde kavels is het effect van clausulering nu geschat met gebruikmaking van de marktprijzen uit 2003. Dit leidt tot een cumulatieve verlengingswaarde voor alle kavels samen van € 8,484 miljoen (voor belasting). De huidige vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio lopen af per 31 augustus 2017. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is voornemens de lopende (landelijke) vergunningen opnieuw te verlengen, met een periode van vijf jaar tot en met 31 augustus 2022, en heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Instituut voor Informatierecht (IViR) net als bij de verlenging in 2011 gevraagd onderzoek te doen naar de waarde die deze vergunningen voor een gemiddeld efficiënte nieuwkomer vertegenwoordigen. De door SEO/IViR ontwikkelde methodiek leidt tot de volgende waarde per kavel voor de verlenging per 1 september 2017 met 5 jaar: kavel A1 (€2,544 miljoen), kavel A3 (€2,758 miljoen), kavel A6 (€2,324 miljoen) en kavel A7 (€0,859 miljoen), alle voor belasting. Voor de overige kavels heeft de verlenging voor een nieuwkomer geen waarde. Dit impliceert niet dat de kavels voor de huidige vergunninghouders geen waarde vertegenwoordigen: zij hebben reeds geïnvesteerd in bijvoorbeeld zendapparatuur en hebben een luisterpubliek aan zich gebonden. De winstderving of kosten voor derden (opportuniteitskosten) als gevolg van verlenging zijn echter nihil, waardoor verlenging zonder financiële component voor deze kavels geacht wordt marktconform te zijn. Bekijk voor meer informatie de website van Overheid.nl.

frontpage

Bibtex

Report{Kerste&Poort2017, title = {Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017}, author = {Kerste, M. and Poort, J. and Rougoor, W. and Weda, J. and Witteman, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/2016-94-Waarde-landelijke-commerciele-radiovergunningen-verlenging-2017.pdf}, year = {0124}, date = {2017-01-24}, number = {2016-94}, abstract = {SEO en IViR hebben de waarde bepaald voor de verlenging van de landelijke commerciële radiovergunningen. Hierbij is de methodiek gehanteerd die in 2011 is ontwikkeld door SEO/IViR. Voor de geclausuleerde kavels is het effect van clausulering nu geschat met gebruikmaking van de marktprijzen uit 2003. Dit leidt tot een cumulatieve verlengingswaarde voor alle kavels samen van € 8,484 miljoen (voor belasting). De huidige vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio lopen af per 31 augustus 2017. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is voornemens de lopende (landelijke) vergunningen opnieuw te verlengen, met een periode van vijf jaar tot en met 31 augustus 2022, en heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Instituut voor Informatierecht (IViR) net als bij de verlenging in 2011 gevraagd onderzoek te doen naar de waarde die deze vergunningen voor een gemiddeld efficiënte nieuwkomer vertegenwoordigen. De door SEO/IViR ontwikkelde methodiek leidt tot de volgende waarde per kavel voor de verlenging per 1 september 2017 met 5 jaar: kavel A1 (€2,544 miljoen), kavel A3 (€2,758 miljoen), kavel A6 (€2,324 miljoen) en kavel A7 (€0,859 miljoen), alle voor belasting. Voor de overige kavels heeft de verlenging voor een nieuwkomer geen waarde. Dit impliceert niet dat de kavels voor de huidige vergunninghouders geen waarde vertegenwoordigen: zij hebben reeds geïnvesteerd in bijvoorbeeld zendapparatuur en hebben een luisterpubliek aan zich gebonden. De winstderving of kosten voor derden (opportuniteitskosten) als gevolg van verlenging zijn echter nihil, waardoor verlenging zonder financiële component voor deze kavels geacht wordt marktconform te zijn. Bekijk voor meer informatie de website van Overheid.nl.}, keywords = {frontpage}, }