Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AA_jul_aug_2008_Wat_is_de_zorgplicht_van_hyves_xs4all_en_marktplaats.pdf}, year = {0830}, date = {2008-08-30}, journal = {Ars Aequi}, number = {07/08}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }