Wie niet weg is, is gezien: Google Street View en privacybescherming

Abstract

Google Street View is al geruime tijd actief in Nederland en heeft het leeuwendeel van het land en zijn openbare wegen in kaart gebracht. Deze internetdienst bestaat niet slechts uit een plattegrond. Hij biedt raadplegers daarnaast de mogelijkheid in te zoomen op de kaart en virtueel rond te kijken en te lopen in een straat. Aaneengeschakelde foto's geven de kijker reëel beeld van een locatie. Op deze foto's staan echter niet alleen straten, er zijn tevens mensen in hun dagelijks leven op afgebeeld. Dit brengt een aantal privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken met zich mee, die in dit artikel zullen worden besproken.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Wie niet weg is, is gezien: Google Street View en privacybescherming}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Informatie_2012.pdf}, year = {0907}, date = {2012-09-07}, journal = {Informatie}, number = {9}, abstract = {Google Street View is al geruime tijd actief in Nederland en heeft het leeuwendeel van het land en zijn openbare wegen in kaart gebracht. Deze internetdienst bestaat niet slechts uit een plattegrond. Hij biedt raadplegers daarnaast de mogelijkheid in te zoomen op de kaart en virtueel rond te kijken en te lopen in een straat. Aaneengeschakelde foto\'s geven de kijker reëel beeld van een locatie. Op deze foto\'s staan echter niet alleen straten, er zijn tevens mensen in hun dagelijks leven op afgebeeld. Dit brengt een aantal privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken met zich mee, die in dit artikel zullen worden besproken.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }