Wijzer kijken: schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Abstract

Ouders en verzorgers hebben onvoldoende mogelijkheden om te beoordelen of een film, tv-programma, computerspel of internetdienst geschikt is voor hun kinderen. De huidige Kijkwijzer biedt een goede basis, maar geeft alleen aan voor welke leeftijdscategorie en waarom een product mogelijk schadelijk is. Die schadelijkheidsaanduiding wordt vaak verward met geschiktheid. Aanvullende informatie over geschiktheid is nodig, naast een nieuwe leeftijdscategorie van 9 jaar.

Mediarecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Wijzer kijken: schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen}, author = {Stoel, A.L. van der and Hoogland, D. and Noorduyn, E. van and Wermuth, M. and van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Wijzerkijken.pdf}, year = {1216}, date = {2005-12-16}, abstract = {Ouders en verzorgers hebben onvoldoende mogelijkheden om te beoordelen of een film, tv-programma, computerspel of internetdienst geschikt is voor hun kinderen. De huidige Kijkwijzer biedt een goede basis, maar geeft alleen aan voor welke leeftijdscategorie en waarom een product mogelijk schadelijk is. Die schadelijkheidsaanduiding wordt vaak verward met geschiktheid. Aanvullende informatie over geschiktheid is nodig, naast een nieuwe leeftijdscategorie van 9 jaar.}, keywords = {Mediarecht}, }