Youtube onder de loep: Is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

Abstract

In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalyseerd en toegepast op de rollen en functies van het platform YouTube.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Book{nokey, title = {Youtube onder de loep: Is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?}, author = {Breemen, V.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1036.pdf}, year = {0924}, date = {2013-09-24}, abstract = {In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalyseerd en toegepast op de rollen en functies van het platform YouTube.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }