Annotatie bij Hoge Raad 15 september 2023 download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 1, num: 6, pp: 195-196, 2024

AVG, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 15 september 2023}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-bij-hoge-raad-15-september-2023/annotatie_nj_2024_6/}, year = {2024}, date = {2024-02-01}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {1}, number = {6}, keywords = {AVG, Privacy}, }

Annotatie bij Hoge Raad 25 februari 2022 (Google) download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 37/38/39, num: 259, pp: 4708-4709, 2022

Abstract

Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); verzoek verwijdering zoekresultaten; gevoelige persoonsgegevens (art. 10 AVG); maatstaf. Proceskosten in AVG-zaken; doeltreffende voorziening (art. 79 AVG en art. 47 Handvest Grondrechten EU).

Annotaties, AVG, Privacy, zoekresultaten

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 25 februari 2022 (Google)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-bij-hoge-raad-25-februari-2022-google/annotatie_nj_2022_259/}, year = {2022}, date = {2022-11-28}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {37/38/39}, number = {259}, abstract = {Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); verzoek verwijdering zoekresultaten; gevoelige persoonsgegevens (art. 10 AVG); maatstaf. Proceskosten in AVG-zaken; doeltreffende voorziening (art. 79 AVG en art. 47 Handvest Grondrechten EU).}, keywords = {Annotaties, AVG, Privacy, zoekresultaten}, }

Annotatie Hoge Raad 3 december 2021 (Hoist Finance AB) download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 37/38/39, num: 258, pp: 4640-4642, 2022

Abstract

Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens in kredietregistratiestelsel BKR; recht op gegevenswissing; recht op bezwaar.

Annotaties, AVG, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie Hoge Raad 3 december 2021 (Hoist Finance AB)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-hoge-raad-3-december-2021-hoist-finance-ab/annotatie_nj_2022_258/}, year = {2022}, date = {2022-11-28}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {37/38/39}, number = {258}, abstract = {Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens in kredietregistratiestelsel BKR; recht op gegevenswissing; recht op bezwaar.}, keywords = {Annotaties, AVG, Privacy}, }

Persoonlijke PIMS: privacyfort of luchtkasteel? external link

Privacy & Informatie, num: 5, pp: 214-225, 2021

Abstract

Persoonsgegevens worden thans veelal op ondoorzichtige wijze, buiten de controle van de betrokkenen verwerkt. Persoonlijke informatiebeheersystemen (PIMS) willen betrokkenen technologische toepassingen aanreiken, die hun meer controle geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. PIMS presenteren zich als alternatief voor de huidige, ‘gecentraliseerde’ wijze van gegevensverwerking, waarbij (grote) organisaties persoonsgegevens op meestal ondoorzichtige wijze verzamelen, analyseren en doorgeven aan derden. PIMS bieden betrokkenen technische instrumenten waarmee zij zelf kunnen controleren en bepalen wanneer en aan wie zijn hun gegevens overdragen, en/of analyses over hun gegevens kunnen laten uitvoeren. Hoewel argumenten voor deze ‘decentralisatie’ aantrekkelijk klinken, rijzen vragen over de mate waarin PIMS de problemen met de huidige gegevensverwerking effectief kunnen bestrijden. In dit artikel ligt de focus bij de vraag in hoeverre deze PIMS de machtsongelijkheid tussen betrokkenen en grote organisaties daadwerkelijk kunnen bestrijden, die als gevolg van de huidige gegevensverwerkingspraktijk zijn ontstaan. PIMS kunnen enig inzicht in en controle over gegevensverwerking bieden, maar desondanks zal de machtsongelijkheid grotendeels blijven voortbestaan.

AVG, controle, empowerment, frontpage, gedecentraliseerde techniek, machtsongelijkheid, overdraagbaarheid van gegevens, persoonlijk informatiebeheersysteem (PIMS), Privacy, privacy zelf-management, rechten van betrokkenen, verwerkingsgrondslagen

Bibtex

Article{Janssen2021c, title = {Persoonlijke PIMS: privacyfort of luchtkasteel?}, author = {Janssen, H.}, year = {1028}, date = {2021-10-28}, journal = {Privacy & Informatie}, number = {5}, abstract = {Persoonsgegevens worden thans veelal op ondoorzichtige wijze, buiten de controle van de betrokkenen verwerkt. Persoonlijke informatiebeheersystemen (PIMS) willen betrokkenen technologische toepassingen aanreiken, die hun meer controle geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. PIMS presenteren zich als alternatief voor de huidige, ‘gecentraliseerde’ wijze van gegevensverwerking, waarbij (grote) organisaties persoonsgegevens op meestal ondoorzichtige wijze verzamelen, analyseren en doorgeven aan derden. PIMS bieden betrokkenen technische instrumenten waarmee zij zelf kunnen controleren en bepalen wanneer en aan wie zijn hun gegevens overdragen, en/of analyses over hun gegevens kunnen laten uitvoeren. Hoewel argumenten voor deze ‘decentralisatie’ aantrekkelijk klinken, rijzen vragen over de mate waarin PIMS de problemen met de huidige gegevensverwerking effectief kunnen bestrijden. In dit artikel ligt de focus bij de vraag in hoeverre deze PIMS de machtsongelijkheid tussen betrokkenen en grote organisaties daadwerkelijk kunnen bestrijden, die als gevolg van de huidige gegevensverwerkingspraktijk zijn ontstaan. PIMS kunnen enig inzicht in en controle over gegevensverwerking bieden, maar desondanks zal de machtsongelijkheid grotendeels blijven voortbestaan.}, keywords = {AVG, controle, empowerment, frontpage, gedecentraliseerde techniek, machtsongelijkheid, overdraagbaarheid van gegevens, persoonlijk informatiebeheersysteem (PIMS), Privacy, privacy zelf-management, rechten van betrokkenen, verwerkingsgrondslagen}, }

Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2021, num: 5/6, pp: 455-458, 2021

Abstract

Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.

Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten

Bibtex

Article{Dommering2021c, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_24.pdf}, year = {0312}, date = {2021-03-12}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {5/6}, pages = {455-458}, abstract = {Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.}, keywords = {Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten}, }

Annotatie bij Hof van Justitie EU 14 februari 2019 (Letland / Buivids) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 48/49, pp: 7166-7168, 2019

Abstract

Video opnamen door verdachte tijdens politieverhoor. Journalistieke exceptie van AVG van toepassing?

Annotaties, AVG, frontpage, Journalistiek, Mediarecht

Bibtex

Article{Dommering2019g, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 14 februari 2019 (Letland / Buivids)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_433.pdf}, year = {1210}, date = {2019-12-10}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {48/49}, abstract = {Video opnamen door verdachte tijdens politieverhoor. Journalistieke exceptie van AVG van toepassing?}, keywords = {Annotaties, AVG, frontpage, Journalistiek, Mediarecht}, }

Prijsdiscriminatie, privacy en publieke opinie external link

Ars Aequi, vol. 2019, pp: 580-590, 2019

Abstract

Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.

AVG, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy

Bibtex

Article{Poort2019c, title = {Prijsdiscriminatie, privacy en publieke opinie}, author = {Poort, J. and Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {https://arsaequi.nl/product/prijsdiscriminatie-privacy-en-publieke-opinie/}, year = {0704}, date = {2019-07-04}, journal = {Ars Aequi}, volume = {2019}, pages = {580-590}, abstract = {Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.}, keywords = {AVG, frontpage, online prijsdiscriminatie, Privacy}, }

Annotatie bij EHRM 28 juni 2018 (M.L. en W.W. / Duitsland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2019, num: 12, pp: 1624-1626, 2019

archieven, AVG, frontpage, journalistieke exceptie, Mediarecht, Privacy, recht op vergetelheid

Bibtex

Article{Dommering2019, title = {Annotatie bij EHRM 28 juni 2018 (M.L. en W.W. / Duitsland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_97.pdf}, year = {0329}, date = {2019-03-29}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2019}, number = {12}, pages = {1624-1626}, keywords = {archieven, AVG, frontpage, journalistieke exceptie, Mediarecht, Privacy, recht op vergetelheid}, }

Nieuwe privacregels AVG bieden kansen voor innovatieve data-analyse external link

Het Financieele Dagblad, vol. 2018, 2018

AVG, Privacy

Bibtex

Article{Arnbak2018g, title = {Nieuwe privacregels AVG bieden kansen voor innovatieve data-analyse}, author = {Arnbak, A.}, url = {https://axelarnbak.nl/2018/05/17/48e-fd-column-nieuwe-privacyregels-avg-bieden-kansen-voor-innovatieve-data-analyse/}, year = {0517}, date = {2018-05-17}, journal = {Het Financieele Dagblad}, volume = {2018}, pages = {}, keywords = {AVG, Privacy}, }

‘Laat u niet opjagen door privacyophef’ external link

Abstract

Alle opwinding over de nieuwe Europese privacyregels komt volgens Nico van Eijk neer op stemmingmakerij. Op 25 mei ziet hij bar weinig veranderen.

AVG, frontpage, Privacy

Bibtex

Article{vanEijk2018g, title = {‘Laat u niet opjagen door privacyophef’}, author = {van Eijk, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Opinie_Het_Parool_17mei2018.pdf}, year = {0518}, date = {2018-05-18}, abstract = {Alle opwinding over de nieuwe Europese privacyregels komt volgens Nico van Eijk neer op stemmingmakerij. Op 25 mei ziet hij bar weinig veranderen.}, keywords = {AVG, frontpage, Privacy}, }