Annotatie bij Rb Noord-Holland 6 oktober 2021 (Kamerlid / LinkedIn Ierland & LinkedIn Nederland) external link

Computerrecht, iss. : 3, num: 97, pp: 228-230, 2022

Art. 10 EVRM, desinformatie, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij Rb Noord-Holland 6 oktober 2021 (Kamerlid / LinkedIn Ierland & LinkedIn Nederland)}, author = {Leerssen, P.}, url = {https://www.ivir.nl/annotatie_computerrecht_2022_97/}, year = {0616}, date = {2022-06-16}, journal = {Computerrecht}, issue = {3}, number = {97}, keywords = {Art. 10 EVRM, desinformatie, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 8 oktober 2019 (Szurovecz / Hongarije) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2021, num: 4, pp: 230-231, 2021

Abstract

Deze zaak gaat over de vrijheid van nieuwsgaring. Een journalist kreeg geen toegang tot vreemdelingencentra in Hongarije. Het EHRM achtte dat in de gegeven omstandigheden in strijd met artikel 10 EVRM.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nieuwsgaring

Bibtex

Article{Dommering2021b, title = {Annotatie bij EHRM 8 oktober 2019 (Szurovecz / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_13.pdf}, year = {0311}, date = {2021-03-11}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {4}, pages = {230-231}, abstract = {Deze zaak gaat over de vrijheid van nieuwsgaring. Een journalist kreeg geen toegang tot vreemdelingencentra in Hongarije. Het EHRM achtte dat in de gegeven omstandigheden in strijd met artikel 10 EVRM.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nieuwsgaring}, }

Journalist and editor’s conviction for incitement to religious hatred violated Article 10 external link

Fahy, R. & Voorhoof, D.
Media Report, 2020

Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Persrecht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Online publication{Fahy2020, title = {Journalist and editor’s conviction for incitement to religious hatred violated Article 10}, author = {Fahy, R. and Voorhoof, D.}, url = {http://www.mediareport.nl/persrecht/21012020/journalist-and-editors-conviction-for-incitement-to-religious-hatred-violated-article-10/}, year = {0123}, date = {2020-01-23}, journal = {Media Report}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Persrecht, Vrijheid van meningsuiting}, }

Denying journalist access to asylum-seeker ‘reception centre’ in Hungary violated Article 10 ECHR external link

Voorhoof, D. & Fahy, R.
Strasbourg Observers, 2019

Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Voorhoof2019, title = {Denying journalist access to asylum-seeker ‘reception centre’ in Hungary violated Article 10 ECHR}, author = {Voorhoof, D. and Fahy, R.}, url = {https://strasbourgobservers.com/2019/11/04/denying-journalist-access-to-asylum-seeker-reception-centre-in-hungary-violated-article-10-echr/}, year = {1115}, date = {2019-11-15}, journal = {Strasbourg Observers}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting}, }

ECtHR engages in dangerous "triple pirouette" to find criminal prosecution for media coverage of PKK statements did not violate Article 10 external link

Fahy, R. & Voorhoof, D.
Strasbourg Observers, 2019

Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Fahy2019c, title = {ECtHR engages in dangerous "triple pirouette" to find criminal prosecution for media coverage of PKK statements did not violate Article 10}, author = {Fahy, R. and Voorhoof, D.}, url = {https://strasbourgobservers.com/2019/10/14/ecthr-engages-in-dangerous-triple-pirouette-to-find-criminal-prosecution-for-media-coverage-of-pkk-statements-did-not-violate-article-10/#more-4435}, year = {1014}, date = {2019-10-14}, journal = {Strasbourg Observers}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 33/34, pp: 4691-4693, 2019

Abstract

Wanneer is de pers aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op een site waarnaar in de berichtgeving een hyperlink is geplaatst.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage

Bibtex

Article{Dommering2019d, title = {Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_293.pdf}, year = {0822}, date = {2019-08-22}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {33/34}, abstract = {Wanneer is de pers aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op een site waarnaar in de berichtgeving een hyperlink is geplaatst.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage}, }

Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland) external link

European Human Rights Cases, vol. 2018, num: 6, 2018

Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage

Bibtex

Article{McGonagle2018b, title = {Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2018_6.pdf}, year = {0601}, date = {2018-06-01}, journal = {European Human Rights Cases}, volume = {2018}, number = {6}, pages = {}, keywords = {Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage}, }

Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.) external link

Mediaforum, vol. 2018, num: 1, pp: 22-23, 2018

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur

Bibtex

Article{Hins2018, title = {Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.)}, author = {Hins, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_MF_1_2018.pdf}, year = {0322}, date = {2018-03-22}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {1}, pages = {22-23}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur}, }

Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2018, num: 8, pp: 984-987, 2018

Abstract

In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Privacy, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2018c, title = {Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2018_67.pdf}, year = {0313}, date = {2018-03-13}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2018}, number = {8}, pages = {984-987}, abstract = {In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Privacy, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 15 oktober 2016 (Perinçek / Zwitserland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2017, num: 51, pp: 6854-6557, 2018

Abstract

Uitlatingen van een Turkse politicus over de Armeense genocide (waarvan hij het bestaan ontkende) ten onrechte in Zwitserland veroordeeld.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2018, title = {Annotatie bij EHRM 15 oktober 2016 (Perinçek / Zwitserland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_451.pdf}, year = {0105}, date = {2018-01-05}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {51}, pages = {6854-6557}, abstract = {Uitlatingen van een Turkse politicus over de Armeense genocide (waarvan hij het bestaan ontkende) ten onrechte in Zwitserland veroordeeld.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }